מהי משכנתא לכל מטרה במרכנתיל?

  • אם כבר יש ברשותכם נכס למגורים, ואתם זקוקים להלוואה, באפשרותכם לבדוק אפשרות לקבלת משכנתא לכל מטרה.
  • משכנתא לכל מטרה זוהי משכנתא הניתנת למטרות שונות ומגוונות, על פי צרכי הלקוח וזאת כנגד משכון נכס קיים בבעלותו, ללא צורך בשעבודים נוספים.
  • משכנתא לכל מטרה ניתן לקחת עבור כל מטרה בכפוף לאישור הבנק.

רוצים לפרוע תשלומים של משכנתא אחרת?

במידה ולקחתם בעבר משכנתא בריבית גבוהה, בנק מרכנתיל מציע לכם לפתור את בעיית התשלומים החודשיים הגבוהים.
בכדי לקבל אישור עקרוני מוקדם, צרו קשר עם מרכז המשכנתאות הקרוב להשלמת תהליך קבלת המשכנתא.

 

הבהרות:

  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • מתן ההלוואה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולתנאיו.
  • המידע האמור הינו מידע כללי ואינו מחליף בחינה אישית ופרטנית של צרכי הלווה ויכולותיו.
  • המידע האמור עשוי להשתנות בהתאם לשינויים שיחולו ברגולציה ו/או במדיניות הבנק.