משכנתא משפחתית במרכנתיל

הדרישה הגבוהה להון העצמי שמתבקשים רוכשי הדירות להמציא כתנאי לאישור משכנתא (לפחות רבע מעלות הרכישה) והקפדת הבנקים בנוגע ליכולת ההחזר החודשית (היחס שבין ההכנסה לערך הנכס) מחייבת לעיתים הורים או בני משפחה קרובים לתמוך בעסקת הרכישה והמימון. בין באמצעות הגדלת ההון העצמי ובין באמצעות צירוף כערבים משלמים בכדי לגבות את מסגרת המשכנתא של הלווים.

בעבר, הסתכמה עזרת ההורים או המשפחה בהלוואה או במתנות הניתנות לזוג הצעיר לצורך השלמת ההון העצמי המינימלי הנדרש -זו הייתה עזרה משמעותית ומספקת.

לאחר העלייה התלולה במחירי הדירות בעשור השנים האחרונות גדל סכום המשכנתא המבוקש בהתאמה ועזרת המשפחה נדרשת גם בתשלום ההלוואה ממש.

הגבלות בנק ישראל קובעות כי ההחזר החודשי של רוכש דירה שמבקש לקחת משכנתא יוגבל ל 40% עד 50% מהכנסתו הפנויה. יחד עם זאת התיר בנק ישראל לצרף ערב משלם ולהכיר במחצית הכנסתו של הערב כהכנסת הלווים עצמם בחישוב יחס ההחזר החודשי להכנסה הכוללת.

ע"פ הנחיית בנק ישראל הערב המשלם יכול להיות רק קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה,בן, אח,אחות). תנאי נוסף הינו השתתפותו הפעילה של הערב בתשלום ההלוואה השוטף, בשיעור של 20% לפחות מהתשלום.

הבהרות משפטיות

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • המידע האמור הינו מידע כללי ואינו מחליף ייעוץ אישי ופרטני.