משכנתא לזכאים - כל מה שחשוב לדעת

מהי משכנתא לזכאים וכיצד נקבע סכום הלוואת הזכאות?

קבוצות שונות באוכלוסייה זכאיות לקבל הלוואת זכאות למשכנתא: זוגות צעירים, עולים חדשים, רווקים מעל גיל 30 ועוד.

זכאות למשכנתא היא הלוואה בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה באמצעות בנקים נותני משכנתאות שהורשו לכך, לצורך רכישת דירה, בנייתה או להרחבתה.

הזכאות נקבעת בהתאם לשיטת ניקוד מצטבר, להסבר על שיטת הניקוד באתר משרד השיכון והבינוי לחצו כאן>>
חישוב ההלוואה מתבסס על מספר קריטריונים בהם שירות צבאי, מספר שנות הנישואין, גיל בני הזוג, מספר הילדים, מקום המגורים ועוד.
הלוואת זכאות הינה למעשה הלוואת משכנתא הניתנת כנגד הדירה הנרכשת/הנבנית, תנאי ההלוואה נקבעים ע"י משרד השיכון.השעבוד יבוטל כאשר ההלוואה תיפרע במלואה.
ניתן לפרוע את הלוואת הזכאות ללא תשלום עמלה בגין פירעון מוקדם וללא צורך בהודעה מראש.

זכאים הרוכשים במסגרת מחיר למשתכן ביישובים מסוימים יכולים לקבל מענק אם לא מוכרים את הדירה בתוך 5 שנים. את המידע אפשר למצוא כאן>>

כיצד נקבע סכום הלוואת הזכאות:

סכום ההלוואה נקבע ע"י הממשלה. אישור ההלוואה נקבע בין השאר, על פי כושר ההחזר של הלווה והנכס שמשמש כביטחון להלוואה.

אם הלוואת הזכאות אינה מספיקה למימון רכישת הדירה, אפשר להשלים את המימון הנדרש לרכישת הדירה באמצעות משכנתא מכספי בנק.

  • לצורך העמדת ההלוואה ואישורה נדרש להנפיק תעודת זכאות באמצעות הבנקים או חברות בעלות זיכיון ממשלתי לטיפול בכך.
  • תוקף התעודה הוא לשנה מיום ההרשמה לקבלת תעודת זכאות.
  • ככל וחל שינוי בנתונים האישיים יש לעדכן את התעודה טרם קבלת האישור להלוואה.

מעוניינים לבדוק האם אתם זכאים למשכנתא? היכנסו למחשבון משכנתא לזכאים>

תנאי הסיוע:

  • הסיוע יינתן אם טרם שולם למוכר הדירה כל הסכום תמורתה.
  • סכום הסיוע לא יעלה על יתרת החוב למוכר הדירה.
  • הסיוע ניתן בכפוף לבדיקת בטוחות על ידי הבנק, כולל בדיקת יכולת החזר המשכנתא.
  • משכנתא לבנייה עצמית ניתנת בשלבים לפי התקדמות הבנייה.

רשימת התנאים שמעניקה המשכנתא לזכאים מפורטת באתר משרד השיכון והבינוי, לרשימה לחצו כאן>>

הבהרות משפטיות

  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
  • המידע האמור הינו מידע כללי ואינו מחליף ייעוץ אישי ופרטני.
  • המידע האמור עשוי להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון והבנק לא אחראי לנכונותו.